ʶԵԢͧ omyaielectric

ʶԵѹ

373

ʶԵҹ

377

ʶԵ͹

7962

ʶԵԻչ

7962

ʶԵԷ

3051162

͵䫴  2009-09-11

 
              pagetemplate-review-product.html 
 
Թ ͧ
   Add Friend
͹

 >>ǴԹ <<


  

ءҴ

ͧѡ / ͧͺ

ǹ /

 LED TV LG 

LED TV SAMSUNG  

LED TV TCL

LED TV SHARP

 

 

 - ͧ͡  ͧ

Ѵ - Դѧ

ͧ俿Ҥ͹

 

 

 

 

 

ͧѡҽҺ ѵѵ HITACHI

 

ͧѡ HITACHI 1ѧ
SF-130TCV ( 13.0 š )

ʹ´

Ҥһ:  16,990 ҷ

ҤҾ  00 ҷ 

  ԡèѴ觿

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-3488 ,
081-9244023

ͧѡ HITACHI 1ѧ
SF-140TCV ( 14.0 š )

ʹ´

Ҥһ:  17,990 ҷ

ҤҾ  00 ҷ 

  ԡèѴ觿

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-3488 ,
081-9244023

ͧѡ HITACHI 1ѧ
SF-160TCV ( 16.0 š )

ʹ´

Ҥһ:  19,900 ҷ

ҤҾ  00 ҷ 

  ԡèѴ觿

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-3488 ,
081-9244023

ͧѡ HITACHI 1ѧ
SF-150ZCV ( 15.0 š )

 

ʹ´

Ҥһ:  19,490 ҷ

ҤҾ  00 ҷ 

  ԡèѴ觿

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-3488 ,
081-9244023

ͧѡ HITACHI 1ѧ
SF-170ZCV ( 17.0 š )

   

ʹ´

Ҥһ:  20,990 ҷ

ҤҾ  00 ҷ 

  ԡèѴ觿

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-3488 ,
081-9244023

     
 

ͧѡ HITACHI 1ѧ
SF-85XA- ( 8.5 š )

ʹ´  

Ҥһ:  9,490.00 ҷ

ҤҾ  6,490 ҷ 

  ҨѴ 300 ҷ  

ʹԹ  02-4312731,
02-420-3488 ,
081-9244023

 

ͧѡ HITACHI 1ѧ
SF-100XA- ( 10.0 š )

ʹ´ 

Ҥһ:  10,990.00 ҷ

ҤҾ  7,990 ҷ 

  ҨѴ 300 ҷ  

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-3488 ,
081-9244023

 

ͧѡ HITACHI 1ѧ
SF-120XA- ( 12.0 š )

ʹ´  

Ҥһ:  12,990.00 ҷ

ҤҾ  8,990 ҷ 

  ԡèѴ觿

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-3488 ,
081-9244023

 

ͧѡ HITACHI 1ѧ
SF-110XA- ( 11.0 š )

ʹ´  

Ҥһ:  11,990.00 ҷ

ҤҾ  9,590 ҷ 

  ҨѴ 300 ҷ  

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-3488 ,
081-9244023

 

ͧѡ HITACHI 1ѧ
SF-130XA- ( 13.0 š )

ʹ´   

Ҥһ:  14,490.00 ҷ

ҤҾ  11,490 ҷ 

  ԡèѴ觿

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-3488 ,
081-9244023

 

ͧѡ HITACHI 1ѧ
SF-140XA- ( 14.0 š )

ʹ´  

Ҥһ:  15,490.00 ҷ

ҤҾ  12,990 ҷ 

  觿 ا෾ -  

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-3488 ,
081-9244023

ͧѡ HITACHI 1ѧ
SF-110XAV- ( 11.0 š )

ʹ´  

Ҥһ:  13,490.00 ҷ

ҤҾ  10,690 ҷ 

  ҨѴ300ҷ 

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344 ,
081-9244023

ͧѡ HITACHI 1ѧ
SF-120XAV- ( 12.0 š )

ʹ´  

Ҥһ:  14,490.00 ҷ

ҤҾ  12,500 ҷ 

  ҨѴ300ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344 ,
081-9244023

ͧѡ HITACHI 1ѧ
SF-220XWV ( 22.0 š )

ʹ´ 

Ҥһ:  28,900.00 ҷ

ҤҾ  24,790 ҷ 

  ҨѴ300ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344 ,
081-9244023

 

ͧѡ HITACHI 1ѧ
SF-180XWV ( 18.0 š )

ʹ´

Ҥһ:  24,990.00 ҷ

ҤҾ  21,690ҷ 

  ҨѴ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344 ,
081-9244023

 

ͧѡ HITACHI 1ѧ
SF-200XWV ( 20.0 š )

ʹ´  

Ҥһ:  26,990.00 ҷ

ҤҾ 23,090ҷ 

ҨѴ300ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344 ,
081-9244023

 

ͧѡ HITACHI 1ѧ
SF-240XWV ( 24.0 š )

ʹ´ 

Ҥһ:  29,990.00 ҷ

ҤҾ  25,590ҷ 

ҨѴ300ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344 ,
081-9244023

 

ͧѡ HITACHI 1ѧ
SF-130XWV ( 13.0 š )

ʹ´   

Ҥһ:  16,490.00 ҷ

ҤҾ  14.290 ҷ 

ҨѴ300ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344 ,
081-9244023

 

ͧѡ HITACHI 1ѧ
SF-140XWV ( 14.0 š )

ʹ´  

Ҥһ:  17,490.00 ҷ

ҤҾ  15,290ҷ 

  觿 ا෾ -  

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344 ,
081-9244023

 

ͧѡ HITACHI 1ѧ
SF-150XWV ( 15.0 š )

ʹ´

Ҥһ:  18,900.00 ҷ

ҤҾ  16,290ҷ 

  ҨѴ300ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344 ,
081-9244023

 
 

꡹դ