ʶԵԢͧ omyaielectric

ʶԵѹ

50

ʶԵҹ

827

ʶԵ͹

10556

ʶԵԻչ

10556

ʶԵԷ

3053756

͵䫴  2009-09-11

              pagetemplate-review-product.html 

Թ ͧ
   Add Friend
͹

 >>ǴԹ <<


  

ءҴ

ͧѡ / ͧͺ

ǹ /

 LED TV LG 

LED TV SAMSUNG  

LED TV TCL

LED TV SHARP

 

 

 - ͧ͡  ͧ

Ѵ - Դѧ

ͧ俿Ҥ͹

 

 

 

 

 

ͧٴ HITACHI

     
     
 

 

 ͧٴ HITACHI 
CV-SC230V (2,300 ѵ)

 

ʹ´/Թ


Ҥһ    19,990.00 ҷ

ҤҾ  12,390 ҷ

ԡ-Թҿ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-924-4023

  
 

 

 ͧٴ HITACHI 
CV-SC220V (2,200 ѵ)

 

ʹ´/Թ


Ҥһ    15,990.00 ҷ

ҤҾ  11,590 ҷ

ԡ-Թҿ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-924-4023

  
 

 

 ͧٴ HITACHI 
CV-SC23V (2,300 ѵ)

 

ʹ´/Թ


Ҥһ    8,990.00 ҷ

ҤҾ  6,100 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-924-4023

  
 

 

 ͧٴ HITACHI 
CV-SC22 (2,200 ѵ)

 

ʹ´/Թ


Ҥһ    7,990.00 ҷ

ҤҾ  5,190 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-924-4023

  
 

 Made in Japan

 ͧٴ HITACHI 
PV-XC500  շͧ

 

ʹ´/Թ


Ҥһ    19,990 ҷ

ҤҾ  14,590 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-924-4023

  
 

 ͧٴ HITACHI 
PV-XD200 (18. ŵ) շͧ ໭

 

ʹ´/Թ


Ҥһ    6,990.00 ҷ

ҤҾ  5,790 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-924-4023

  

 

 ͧٴ HITACHI 
CV-SF16 (1,600 ѵ)

 

ʹ´/Թ


Ҥһ    2,990 ҷ

ҤҾ  2,290 ҷ

ԡ-Թҿ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-924-4023

  

 

 ͧٴ HITACHI 
CV-SF18 (1,800 ѵ)

 

ʹ´/Թ


Ҥһ    3,490 ҷ

ҤҾ  2,690 ҷ

ԡ-Թҿ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-924-4023

  

 

 ͧٴ HITACHI 
CV-SF20V (2,000 ѵ)

 

ʹ´/Թ


Ҥһ    4,490 ҷ

ҤҾ  3,890 ҷ

ԡ-Թҿ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-924-4023

  
   
 

ͧٴ HITACHI
: CV-930F 
( 1,600 ѵ )

 

ʹ´/Թ


Ҥһ    3,290 ҷ

ҤҾ  2,490 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-924-4023

  
 

ͧٴ HITACHI
: CV-940Y 
( 1,600 ѵ )

 

ʹ´/Թ


Ҥһ    3,490 ҷ

ҤҾ  2,790.00 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-924-4023

  
 

ͧٴ HITACHI
: CV-945Y 
( 1,800 ѵ )

 

ʹ´/Թ


Ҥһ    3,990 ҷ

ҤҾ  3,390 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-924-4023

  
 

ͧٴ HITACHI
: CV-950Y 
( 2,000 ѵ )

 

ʹ´/Թ


Ҥһ    4,490 ҷ

ҤҾ  3,890 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-924-4023

  
 

ͧٴ HITACHI
: CV-960Y 
( 2,100 ѵ )

 

ʹ´/Թ


Ҥһ    4,990 ҷ

ҤҾ  4,290 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-924-4023

  
 

ͧٴ HITACHI
: CV-975FC 
( 2,100 ѵ )

 

ʹ´/Թ


Ҥһ    5,590 ҷ

ҤҾ  4,890 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-924-4023

  
     

ͧٴ HITACHI
: CV-BM16 
( 1,600 ѵ )

蹹 ䷷ չԹ

ʹ´/Թ


Ҥһ    2,490.00 ҷ

ҤҾ  0,000 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-924-4023

ͧٴ HITACHI
: CV-BU16 
( 1,600 ѵ )

ʹ´/Թ


Ҥһ    1,990.00 ҷ

ҤҾ  1,290 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-924-4023


 


꡹դ